Stöder cancerforskning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro.

 • Låga omkostnader – tack vare helt ideellt arbete
 • Står under kontroll av
  – Auktoriserad revisor
  – Svensk insamlingskontroll
  – Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Utfärdar
  – minnesbrev till minne av avlidna
  – gratulationskort vid uppvaktning

Plusgiro 90 06 78-4
Bankgiro 900-6784
Swish 9006784

Gåvotelefon 072-215 36 00