Lions Clubs International Foundation (LCIF)

Våra partner

Vi samarbetar med ett antal hängivna ideella organisationer, regeringar, icke-statliga organisationer och företag, vilka ger oss tillgång till omfattande resurser och stora kunskaper.

Anthem Foundation har generöst beviljat ett anslag på USD 250 000 till LCIF, för att inleda initiativet Lions-Anthem Foundation Healthy Heroes, för att förbättra människors hälsa i samhällen runtom i USA.

För att stödja ett Lions pilotprogram om mässling i fyra länder i Afrika har Gates Foundation beviljat LCIF ett anslag på USD 400 000. LCIF tillhandahåller ytterligare USD 300 000 och Lions medlemmar leder och genomför projekten.

LCIF har beviljat mer än USD 40 miljoner till The Carter Center (och USD 5,5 miljoner till andra ideella organisationer), för att förhindra flodblindhet i Latinamerika och Afrika. 

Johnson and Johnson har beviljat anslag till LCIF på mer än USD 4 miljoner som hjälp till undersökningar inom projektet Syn för barn, vilket har undersökt 26 miljoner barn runtom i Asien sedan 2002. 

Sedan 2011 har NoVo Foundation beviljat LCIF anslag på totalt USD 850 000, för att bygga kapacitet, omfattning och påverkan av Lions Quest.

Sedan 2014 har LCIF samarbetat med Förenta Nationernas kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC), för att expandera Lions Quest i sydöstra Europa, Centralamerika och västra Afrika. Lions Quest är ett evidensbaserat program mot droger

Under 2018 har LCIF och US Drug Enforcement Administration (DEA) lagt sista handen vid en överenskommelse, så att LCIF kan gå med i programmet DEA360 som en nationell partner.

LCIF och Lions samarbetar med Eyes of Hope för att dela ut kuponger från VSP® Sight for Students® och VSP Mobile Eyes®. Kupongerna ger ………………

2017 undertecknade LCI och World Diabetes Foundation (WDF) ett samförståndsavtal relaterat till de hållbara utvecklingsmålen (Agenda 2030). Organisationerna kommer att samarbeta ………………

LCIF samarbetar med Världshälsoorganisationen (WHO), för att tillhandahålla strategisk rådgivning och riktlinjer för SightFirst-programmet. LCIF samarbetar även med WHO i ett projekt om att eliminera blindhet bland barn, vilken är en global insats som har byggt upp 54 ögonvårdscenter ………………

Våra samarbeten

Vi samarbetar med ett antal hängivna ideella organisationer, regeringar, icke-statliga organisationer och företag, vilka ger oss tillgång till omfattande resurser och stora kunskaper.

Lions Clubs International Foundation (LCIF) är stolt över partnerskapet med Aruna Abhey Oswal Trust. ………………

Lions Quest-programmet finns med i CASEL:s guide om effektiva program om socialt och emotionellt lärande i grundskolan och högstadiet. ………………

År 2009 inledde LCIF ett partnerskap med CADCA, för att stärka samarbetet mellan samhällsorganisationer och Lions medlemmar och därmed hjälpa till att skapa säkrare, friskare och drogfria samhällen. ………………

ICEVI är en global organisation bestående av enskilda och organisationer som främjar en jämlik tillgång till lämplig utbildning för synskadade barn och ungdomar, så att de kan uppnå sin fulla potential. LCIF är medlem i ICEVI.

GFN stödjer det största icke-statliga nätverk som ägnar sig åt att bekämpa hungersnöd och är det enda nätverket i privat sektor som agerar på global nivå. ……………….

LCIF är medlem i InterAction, den största alliansen av USA-baserade internationella icke-statliga organisationer med mer än 190 medlemmar som arbetar i alla utvecklingsländer. ……………………………

IAPB arbetar med att eliminera de främsta orsakerna till blindhet och synnedsättning som kan undvikas, genom att sammanföra myndigheter och icke-statliga organisationer för att främja planering, utveckling och införande av hållbara nationella synvårdsprogram. ……………………….

NAEVR är en ideell organisation som tillhör Alliance for Eye and Vision Research (AEVR) och genomför informationsaktiviteter på uppdrag av koalitionen. ……………………………

LCIF stödjer OEPA, en regional organisation som arbetar för att utrota sjukdom och spridning av flodblindhet i sex svårt drabbade länder i Syd- och Centralamerika: Brasilien, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexiko och Venezuela. ……………………………

Lions Quests program för mellanstadiet och högstadiet, Tillsammans, finns med på listan Nationella registret av evidensbaserade program och arbetssätt, vilken sammanställs av SAMHSA. ……………………………

WBU är en internationellt erkänd paraplyorganisation som tillvaratar intressen för cirka 285 miljoner blinda och synskadade personer i 190 medlemsländer.

……………………………

UNGC och Lions samarbetar för att främja samarbete mellan lokala lionklubbar och Global Compact Local Networks, för att dra nytta av stark verksamhet vid arbete med problem och möjligheter i samband med globalisering. Tre pilotprojekt genomförs i Sri Lanka, Brasilien och Kenya, med målet att arbeta med  FN:s milleniemål.