Lions Clubs International (LCI)

100 år med Lions

 

Hjälporganisationen bildas

En affärsman från Chicago vid namn Melvin Jones ställde en enkel och världsomvälvande fråga – Skulle inte människor kunna åta sig att förändra samhället? Mer än ett århundrade senare är Lions Clubs International världens största hjälporganisation med mer än 1,4 miljoner medlemmar i 48 000 klubbar som agerar utifrån samma enkla idé: När Lions medlemmar samarbetar för mänsklighetens bästa finns det inte något vi inte kan uppnå.

Blev internationell

Bara tre år efter det att Lions bildades blev organisationen internationell när den första klubben i Kanada bildades. Mexiko följde år 1927. På 1950-talet och 1960-talet ökade den internationella tillväxten med nya klubbar i Europa, Asien och Afrika.

Förenar nationer

Vi var en av de första frivilligorganisationerna som inbjöds att delta i bildandet av Förenta Nationerna. Vi genomför varje år Lions dag med Förenta Nationerna, för att fortsätta vårt partnerskap och finna globala lösningar till de utmaningar mänskligheten ställs inför.

Genomför ungdomsprogram

Vi startade leoprogrammet för att ge världens ungdomar möjlighet att delta i hjälpinsatser och att leda tillsammans med Lions medlemmar. Det finns cirka 180 000 leomedlemmar och 7 200 leoklubbar i mer än 140 länder runtom i världen.

Vår stiftelse bildas

Lions Clubs International Foundation (LCIF) hjälper Lions medlemmar med globala humanitära projekt i stor skala. Tack vare vår globala stiftelse har Lions beviljats mer än USD 1 miljard i anslag, för att hjälpa till att tillgodose både lokala och globala behov.

SightFirst lanseras

Tack vare stödet från LCIF kan Lions återställa syn och förhindra blindhet globalt genom SightFirst-programmet. Sedan lanseringen 1990 har Lions medlemmar samlat in mer än USD 351 miljoner till denna insats som fokuserar på de största orsakerna till blindhet.

Firar vårt hundraårsjublileum

Lions firar ett århundrade av hjälpinsatser, genom att hjälpa mer än 250 miljoner människor runtom i världen genom hundraårsjubileets hjälputmaning.

Samlas kring globala frågor

Lions samlas för att stödja de globala frågorna syn, hungersnöd, miljö, barncancer samt vår nya globala fråga – diabetes. LCIF lanserar Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser för att samla in USD 300 miljoner, vilket kommer att öka den påverkan Lions har runtom i världen.

Övriga milstolpar

1925

1925 talade Helen Keller vid Lions kongress i Cedar Point, Ohio, USA, och uppmanade dem att bli “De blindas riddare”. Lions antog hennes utmaning med stor entusiasm och utökade sina hjälpinsatser till blinda och människor med nedsatt syn.

1930

För att göra det möjligt för blinda människor att ta sig fram på ett säkrare sätt målade medlemmen George Bonham redan 1930 en käpp vit och med ett rött band, en innovation som används även i dag.

1939

1939 byggde medlemmar i Lions Club Detroit Uptown om en lantbruksbyggnad till en skola för ledarhundar, vilket skapade intresse för idén om assistanshundar.