Vilka är Lions? och Vad gör Lions?

En informationskväll.

Onsdagen den 20 april kl. 18.00, Bruksgatan 7, Garphyttan.

Ett stort tack till vår sponsor!