lionlogo_2c.jpg

Distrikt 101 B

 Your Company

Cancerforskningen

vid

Akademiska sjukhuset i Uppsala

och

Universitetssjukhuset i Örebro

 

"Det stöd som vi fått via Lions insamlingar betyder mycket. Vi har under åren som vi samverkat fått in betydande belopp som hjälpt oss.

Vi har dessutom kunnat ge stöd till unga forskare med nya idéer. Det ger hopp för framtiden. Ditt bidrag behövs!"

Professor Olof Kämpe, Akademiska sjukhuset

"Bidragen från Lions Cancerforskningsfond har varit ett betydelsefullt tillskott för våra satsningar och hjälpt oss i vår forskning genom åren."

Professor Barbro Eriksson, Kliniken för onkologisk

endokrinologi, Akademsiak sjukhuset, Uppsala.

Genom den forskning och utveckling som stöds av fonden har behandlingsresultaten av ett flertal cancertyper, t ex prostatacancer, leukemi, lumfkörtelcancer och endokrina tarmtumörer förbättras. Det gäller såväl vuxen- som barncancer.

 

Källa: Lions Cancerforskningsfonds folder