lionlogo_2c.jpg

Distrikt 101 B

 Your Company

Leverans av höns-/ och kogödsel samt

trädgårdskalk lördagen den 6 oktober 2018.

Vi levererar brunnen höns-/ och kogödsel samt trädgårdskalk direkt till din fastighet. Vår hönsgödsel är, enligt vår leverantör, godkänd för kravodling.

Pris:

  • Kogödsel (ca 40 l/säck) - 60 kr/säck
  • Hönsgödsel (ca 40 l/säck) - 60 kr/säck
  • Kalk (25 kg/säck - 60 kr/säck

Rabatt: 150 kr för 3 säckar och däröver 50 kr/säck

Beställning: Beställningar tas emot av Lena Asp, tfn 019-296092 (kvällstid), Roland Thorstensson, tfn 019-294304 (kvällstid) eller
via hemsidans beställningsformulär.

Betalning: Kontant vid leverans. Om du inte är hemma när vi kommer lämnas ett inbetalningskort i din brevlåda.

Vi vill gärna ha din beställning senast måndagen den 1 oktober.


Just nu pågår insamling till “Världens Barn”. Du kan själv ge ett bidrag genom att sätta in ett belopp på vårt bankgiro 240-2394, så ser vi till att beloppet oavkortat skickas till Radiohjälpen och att beloppet kommer med i kommunkampen. Märk insättningen med “Världens Barn”. Hjälp oss att ge världens mest utsatta barn en ljusare framtid.

Ditt stöd gör skillnad för många barn!

 Blommor.jpg

  • Nettot går oavkortat till vår nationella och internationella hjälpverksamhet så som synvård, ungdomsfrågor, medicinsk forskning inom cancer, diabetes mm samt lokala kulturinsatser
  • Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov genom frivilliga insatser med lokala engagemang och internationell samverkan
  • All administration betalas av medelmmarna

TACK för att ni sponsrar Lions!

Narlant.png