lionlogo_2c.jpg

Distrikt 101 B

 Your Company

Cancern ökar .......

 

Cancerfallen i Sverige ökar år från år och vart tredje cancerfall kan förklaras med vår livstil. Tobak, matvanor och solvanor toppar listan av faktorer som kan åtgärdas.

 

....... men fler botas

 

Genom förbättrade kunskaper om symptom söker allt fler patienter läkare och kan genom relativt enkla ingrepp bli botade. Tidig diagnos är vid alla typer av cancer betydelsefull för överlevnaden och den totala 5 årsöverlevnaden är idag omkring 50 procent och förbättras ständigt.

Men det saknas fortfarande resurser inom forskning och ditt bidrag, stort eller litet, är ett viktigt tillskott till de totala resurserna inom den svenska cancerforskningen.

Du kan bidra till att ge forskningen ökade möjligheter att bekämpa cancer.

Stöd Lions Cancerforskningsfond genom att ge ett bidrag till:

Plusgiro: 90 09 40-8

Bankgiro: 900-9408

Läs mer om minnesbrev och gratulationsbrev mm på www.lcff.se.

 

Källa: Lions Cancerforskningsfonds folder