lionlogo_2c.jpg

Distrikt 101 B

 Your Company

Stöd Lions

Cancerforskningsfond

vid

Universitetssjukhuset i Örebro

och

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Cancer ökar .......

Cancerfallen i Sverige ökar år från år och vart tredje cancerfall

kan förklaras med vår livsstil. Tobak, matvanor och solvanor

toppar listan av faktorer som kan åtgärdas.


...... men fler botas

Källa: Lions Cancerforskningsfonds folder