lionlogo_2c.jpg

Distrikt 101 B

 Your Company

Ge ditt bidrag

till den regionala

cancerforskningen

 

Lions Cancerforskningsfond har sedan starten 1984, delat ut 60 mkr till forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro. Vid dessa sjukhus bedrivs en intensiv och framgångsrik forskning om cancer, orsak och bot.

 

Forskningen är dyrbar, den kräver kvalificerad utrustning. Lions Cancerforskningsfond hjälper framför allt unga forskare som har bra projekt, med anslag till utrustning och drift av laboratorier.

 

Bidrag till den regionala cancerforskningen förbättrar möjligheterna till framgångsrik behandling. Alla bidrag är av stort värde och resultaten av forskningen kan komma Dig eller någon anhörig till del.

 

Forskningen har även bidragit till större förståelse för tumörsjukdomar och har betydelse för utvecklingen av patienternas omhändertagande.

 

Cancerns gåta har man inte helt lyckats lösa, men allt fler patienter botas och livskvaliteten hos de drabbade har förbättrats avsevärt tack vare framgångsrik forskning. Framgångsrik forskning ger framgångsrik vård. Inte minst därför är den regionala forskningen så viktig för oss alla.

 

Källa: Lions Cancerforskningsfonds folder